Brain-Blocks

Brain Blocks is een effectieve methode om kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar inzicht te geven in het eigen brein. Brain Blocks kan worden gebruikt bij kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen, gericht op hun sociale en emotionele functioneren, waaronder kinderen/jongeren met autisme.

Hoe werkt het?

Informatie, gedachten en gevoelens worden in het brein georganiseerd. Dat brein werkt bij iedereen net een beetje anders. Voor het kind of het netwerk om het kind heen is het soms lastig om hier inzicht in te krijgen. Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen, zoals een afbeelding van een hoofd en lijf en verschillende gekleurde blokken, die gebruikt worden om ervaringen en belevingen vorm te geven. Dit helpt het kind zichtbaar te maken, welke ervaringen en belevingen er in het hoofd afspelen. Het kind weet immers het beste wat hij voelt, ervaart en denkt. Door Brain Blocks krijgt het kind de kans meer bewust te worden van wie hij/zij is. Vervolgens kan er, naar aanleiding van wat het kind heeft laten zien, gekeken worden naar wat het kind nodig heeft om mogelijke belemmeringen om te buigen. Een ander doel kan zijn om het kind meer inzicht te geven in wat er zich bij een ander in het hoofd afspeelt (ik-ander differentiatie).

Door een ‘beeld’ te maken kan het ook voor de omgeving op een eenvoudige en doeltreffende manier duidelijker worden wat er speelt. Het kind krijgt met Brain Blocks inzicht in hoe momenten door anderen ervaren worden. Dit kan zorgen voor meer begrip tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen en kinderen en leerkrachten.

Autismespectrumstoornis

Brain Blocks kan ook worden ingezet worden als psycho-educatie bij autisme. Dit heeft als doel om het kind/de jongere, ouder of andere bij het kind betrokken volwassene, meer informatie te geven over de diagnose. Door middel van Brain Blocks wordt gewerkt aan het bewustwordings- en acceptatieproces. Doordat er twee verschillende beelden worden gegeven, krijgt het kind inzicht in hoe het brein met en hoe een brein zonder autisme werkt.

Veel mensen met autisme geven aan dat hun hoofd vol zit. Er kan niets meer bij en daardoor raken ze overprikkeld of kunnen ze zich slecht concentreren. Voor deze mensen kan Brain Blocks op een visuele manier inzichtelijk maken wat er zich afspeelt in hun brein.