Problemen in de taal

Kinderen die problemen ondervinden met het verwerven van de taal, kunnen belemmerd worden in hun ontwikkeling. Zij hebben baat bij ondersteuning ten aanzien van communicatieve moeilijkheden, leerproblemen en/of sociaal-emotionele problematiek. Kinderen met taalproblemen kunnen zich onvoldoende uiten en/of ervaren problemen in het taalbegrip en kunnen gesproken taal daardoor onvoldoende verwerken. 

In begeleiding kan Kind in Context een bijdrage leveren aan het verbeteren van de taalvaardigheden. Het doel van de ondersteuning is het vergroten van de zelfredzaamheid en het bevorderen van het welbevinden van kinderen. Ten behoeve van de sociaal-emotionele gevolgen van de taalproblemen, maken wij gebruik van de denk-doe -en praatmappen van Spraaktaal Kids. Deze mappen zijn uitgegeven voor de leeftijd 4-7 jaar, 7-10 jaar en 10-14 jaar. Ze bevatten het communiceren over gevoelens, gedachten, opvattingen, wensen en relaties en zijn uitgegeven door Koninklijke Kentalis.