Remedial teaching

Kind in Context biedt individuele begeleiding voor kinderen die een achterstand hebben opgelopen op school. Ook kan er specialistische begeleiding worden geboden voor kinderen met een leerstoornis, zoals dyslexie en dyscalculie. Tijdens een intakegesprek met een orthopedagoog wordt in kaart gebracht wat er nodig is. Vervolgens zullen er enkele testen worden afgenomen om de beginsituatie te bepalen en hiaten op te sporen. In een persoonlijk handelingsplan worden er individuele doelen gesteld. Na een periode van 20 sessies wordt geëvalueerd of de gestelde doelen behaald zijn en wordt het plan indien nodig bijgesteld.