Specialistische orthopedagogische begeleiding

Soms speelt er bij uw kind en in uw gezin complexere problematiek. U kunt hierbij denken aan:

  • Gedragsproblemen

  • Aandachtsproblematiek

  • Problemen met het reguleren van emoties

  • Beperkte sociale vaardigheden

  • Faalangst

  • Een negatieve mindset

  • Problemen met de executieve functies

  • Stoornissen zoals AD(H)D of autisme


Als er dergelijke problematiek speelt, kunt u bij Kind in Context terecht voor specialistische orthopedagogische begeleiding. Indien nodig zal middels diagnostisch onderzoek in kaart gebracht worden wat de oorzaak is van de problemen. Om een voorbeeld te geven, ouders en school zien een kind dat snel afgeleid is. Er zijn verschillende oorzaken van afleidbaarheid.

Onderliggende oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn een minder sterk ontwikkeld werkgeheugen, of het kind is aan het piekeren over thuis. Een andere oorzaak zou kunnen voortkomen uit verveling. Zodra wij de problematiek duidelijk in kaart hebben gebracht kunnen wij een begeleiding op maat maken. Wij hanteren hierbij een handelingsgerichte werkwijze en bekijken wat de behoefte van uw kind is en doen niet meer dan nodig is. Wij bieden diverse trainingen en psycho-educatie aan en werken met elementen uit onder andere cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness. Ouders en school spelen een belangrijke rol en worden nauw betrokken bij de begeleiding. We gaan op zoek naar mogelijkheden om zo uw kind weer eigenaar te maken van zijn of haar mogelijkheden!