Het vriendenprogramma

Wilt u dat uw kind weerbaarder wordt, meer zelfvertrouwen krijgt, het piekeren afneemt, leert omgaan met (faal)angst en deze gevoelens verminderen en uw kind beter leert omgaan met zijn/haar emoties? Dan is het vriendenprogramma iets voor uw kind!

Het vriendenprogramma is een cognitief gedragstherapeutisch programma waarin kinderen en jongeren wordt geleerd om met hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties om te gaan en op deze manier angst, stress en depressieve gevoelens te verminderen. Het is geschikt voor kinderen die verlegen of onzeker zijn, bang zijn om fouten te maken, angstig zijn, negatief over zichzelf denken, moeite hebben met het reguleren van hun emoties (zoals boosheid), niet weerbaar zijn of jongeren die te maken krijgen met de vele veranderingen op weg naar volwassenheid. In kleine groepjes wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen, de veerkracht en weerbaarheid van kinderen en jongeren. In een veilige omgeving helpen de kinderen in de groep elkaar, oefenen ze de geleerde opdrachten met leeftijdgenoten en kunnen ze dit bij elkaar observeren. Ook individuele begeleiding is mogelijk, waarin het vriendenprogramma als middel kan worden ingezet.

De training is erop gericht om kinderen te helpen in het versterken van hun zelfvertrouwen, het leren herkennen van emoties en hiermee om leren gaan, het ontwikkelen van een groeimindset en het leren omgaan met angsten en problemen. Met het doel dat kinderen leren om met hun uitdagingen om te gaan, gevoelens van angst, stress en piekergedachten te verminderen en probleemoplossende vaardigheden aanleren, met als doel uw kind steviger in zijn/haar schoenen te laten staan en meer zelfvertrouwen te laten krijgen. Er wordt kinderen geleerd om hun eigen gedrag, gedachten en lichamelijke reacties te herkennen, te begrijpen en aan te pakken.

De naam van het VRIENDEN-programma is gekozen door gebruik te maken van de eerste letters, die corresponderen met een aspect uit de training. Aan de hand van de eerste letters wordt het kind meegenomen door de hele training:

Voel je gevoelens: Er wordt aandacht besteed aan het leren kennen van jouw eigen gevoelens, maar ook de gevoelens van een ander. Hoe kun je deze gevoelens herkennen en hoe merk je dit in jouw lichaam?

Rust en ontspan: Het aanleren van verschillende methodes om te ontspannen op het moment dat er sprake is van angsten, stress, piekeren, verdriet, boosheid en spanning.

Ik kan het: hierbij wordt aandacht besteed aan helpende en niet-helpende gedachten.

Een stappenplan: Iets dat je moeilijk vindt, hoef je niet in één keer te kunnen. Hoe kun je deze opdrachten aanpakken en wat werkt voor jou?

Naasten: Wie kunnen jou helpen? Wat vind jij zelf belangrijk, wanneer ben jij of iemand anders een goede vriend?

Doe je oefeningen: kinderen krijgen tijdens de training te maken met verschillende oefeningen die ze aan de hand van huiswerkopdrachten ook thuis en in het dagelijks leven kunnen toepassen.

EN ontspan

Aan de hand van oefeningen, spel en beweging wordt met de kinderen op een speelse manier gewerkt aan de bovenstaande doelen en hun eigen doelen op deze gebieden. Daarnaast krijgen de kinderen huiswerkopdrachten mee waardoor zij ook thuis kunnen oefenen. Bij Kind in Context wordt grote waarde gehecht aan het betrekken van de omgeving van het kind en willen we de lijntjes met betrokkenen kort houden. Daarom wordt er gestart met een intakeformulier, om zo de problemen waar elk individueel kind tegenaan loopt, goed in kaart te brengen. Daarnaast wordt er een ouderbijeenkomst gehouden om het doel van de training te bespreken en uit te leggen wat er gedaan wordt tijdens de training. Op die manier willen we de brug tussen wat het kind leert tijdens de training en het dagelijks leven thuis en op school proberen te verkleinen. Als er vanuit u als ouder(s) behoefte is om, in het geval van een groepstraining, een individueel intakegesprek in te plannen, dan is dit ook mogelijk. Dit gesprek is niet bij de genoemde kosten inbegrepen.

Praktische informatie over de training

− Er worden drie versies van de training gegeven, afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

o Fijn! Vrienden-training voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar oud

o Vrienden voor het leven-training voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar oud

o Vrienden voor jongeren-training voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar oud

− De training bestaat uit 7 sessies van 60 minuten (1 per week) en een terugkombijeenkomst van 60 minuten, 1 maand na de training.

− De kosten van de groepstraining bedragen €299,- per persoon, incl. werkboek en een ouderbijeenkomst waarin de training aan ouders wordt uitgelegd, zodat de kinderen het geleerde ook thuis kunnen toepassen.

− De training wordt gegeven in groepen van maximaal 6-8 kinderen. Er zijn minimaal 4 aanmeldingen nodig om de training te starten.

− De training wordt gegeven in onze praktijkruimte aan de Vlielandseweg in Pijnacker. In overleg met een school is het ook mogelijk dat de training in een ruimte op school wordt gegeven.

− De training kan ook individueel gevolgd worden. Neem dan contact op voor de mogelijkheden.


Als u interesse heeft, kunt u onderstaand aanmeldingsformulier invullen.

Als u eerst wilt overleggen of de training geschikt is voor uw zoon of dochter, kunt u onze contactgegevens op de contactpagina vinden.