Brain gym

Beter leren door beweging

Vanaf onze geboorte zijn leren en bewegen met elkaar verbonden: we leren via beweging en spelen. De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van ons lichaam; onderling stimuleren ze elkaar. De kruipbeweging is daar een goed voorbeeld van. Tijdens het kruipen worden bij de baby de linker- en de rechterkant van het brein en van het lichaam aangezet om samen te werken. Hierbij begint de baby de drie dimensies te ervaren en te oefenen: links/rechts, boven/onder en voor/achter. Kruipen legt de basis voor latere leervaardigheden. Door te spelen verkent het jonge kind de drie-dimensionele wereld. Het kind ervaart zichzelf ten opzichte van de ruimte om zich heen, van anderen en van objecten. Dit drie-dimensionele bewustzijn is een voorbereiding op het twee-dimensionele bewustzijn waar bij het leren een beroep op wordt gedaan. Om bijvoorbeeld symbolen als letters en cijfers te herkennen is het noodzakelijk dat een kind eerst zijn eigen verschillende kanten kan onderscheiden.

Mogelijke blokkades; oorzaken en gevolgen

Allerlei omstandigheden kunnen iemand lichamelijk en/of geestelijk uit balans brengen. Om er enkele te noemen: voedingsstoffen, emotionele stress, lichamelijke spanning, primaire reflexen die niet in het bewegingspatroon zijn geïntegreerd, te weinig beweging. De gevolgen kunnen heel verschillend zijn: leerproblemen, (over)spanning, faalangst, pestgedrag, overactief gedrag, een houding die uit balans is, moeite met concentratie of met de coördinatie. Vooral in de huidige tijd is te weinig beweging een belangrijke beïnvloedende factor. Meer informatie kunt u vinden op www.topki.nl.

Op school

Op school kan vaak aan allerlei signalen gezien worden of er sprake is van een verstoorde samenwerking. Bijvoorbeeld:

  • Gecoördineerde bewegingen van armen en benen samen kosten moeite
  • Kruisloopoefeningen ontaarden in telgang (het gelijktijdig naar voren bewegen van de linkerarm en het linkerbeen)
  • De ogen werken niet goed samen
  • Moeite met het gooien en vangen van ballen
  • Er is sprake van een slechte links-rechtsoriëntatie
  • Als kleuter is er vaak moeite met allerlei fijn- en grofmotorische vaardigheden als knippen, plakken, veters knopen en touwtje springen

Veel van deze problemen -die hun oorsprong vinden in een onvoldoende samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft- kunnen aan de basis liggen van latere lees-, schrijf- en rekenproblemen.

Kern van Brain Gym is o.a. het herstellen van de samenwerking tussen beide hersenhelften. Herstel van de samenwerking vindt plaats door te bewegen. De belangrijkste oefening is de kruisloop. De redenering hierachter is eenvoudig: door deze beweging wordt er een optimaal beroep gedaan op de gelijktijdige werking van beide hersenhelften.

Een andere belangrijke oefening is het maken van de lemniscaat (ook wel genoemd: de luie acht) met de armen en handen, waarbij het snijpunt recht voor het kind komt te liggen. De cirkel van de lemniscaat is aan beide kanten even groot. De redenering hierachter is dat voor het correct uitvoeren van deze beweging een voortdurende overgang van linker- naar rechterhersenhelft moet worden gemaakt . De doorgaande beweging vraagt dus steeds om samenwerking.

Brain Gym wordt aangeboden op onze locatie in Pijnacker en Delft.