JaMaRa rekenen

JaMaRa is een unieke rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van het CNLS en Breincentrum (www.breincentrum.com).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa. Daar waar het op school mis gaat, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste bij JAMARA aangepakt.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • Eén eenduidige strategie
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • Zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • Aanbrengen van de koppeling van hoeveelheids- en getalbegrip
 • Aanbrengen van inzicht in getalstructuur
 • Op de juiste wijze leren automatiseren


De eerste sessie zal een "onderzoekssessie" zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten gekeken:

 • Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om het automatiseringsniveau van rekenen te bepalen
 • Bespreken van de uitkomsten
 • Bespreken van de doelen
 • Opstellen van een plan van aanpak

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, zal er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of het kind toe is aan een volgende stap. Er wordt een enkele strategie aangeleerd die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa het kind te rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. JaMaRa revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zogenaamde ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen, waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

Bij JaMaRa is het de bedoeling dat het kind 1 keer in de 2 weken terugkomt voor begeleiding, om te laten zien wat hij of zij kan en om eventueel verder te gaan naar een volgende stap.

Thuis wordt er ook iets van ouders verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en 10 minuten per keer.

JaMaRa rekenen wordt aangeboden op onze locaties in Pijnacker en Delft.