Reflexintegratie

Reflexen zijn bewegingen die al vanaf de geboorte aanwezig zijn en enorm nuttig zijn voor het eerste levensjaar. Denk bijvoorbeeld aan de zuigreflex; de baby houdt zich in leven door melk te drinken. Na het eerste levensjaar behoren al deze reflexen te integreren in nieuwe bewegingen of zelfs geheel te verdwijnen. Zo gebruikt een baby een bepaalde reflex om tot rollen te komen en vervolgens naar zitten, kruipen en lopen te ontwikkelen.

Wanneer deze integratie niet volledig of afwijkend verloopt, kan dit gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een kind. Te denken valt aan het evenwicht, de oog-handcoördinatie en de samenwerking tussen rechter- en linkerhersenhelft. Daarnaast nog op vele andere gebieden, zoals het geheugen en het zicht. De invloed van de onderontwikkeling van bepaalde gebieden kan grote en kleine gevolgen hebben voor een kind. Per kind is het geheel verschillend hoe dit tot uiting komt. Een onderontwikkeling kan invloed hebben op de leerontwikkeling van een kind, omdat een onvoldoende ontwikkelde oog-handcoördinatie ervoor kan zorgen dat vaardigheden als lezen en schrijven steeds meer energie en tijd kosten.

De onvolledige reflexintegratie kan worden gesignaleerd en verbeterd door het uitvoeren van motorische handelingen. Wanneer tijdens de intake of begeleiding kenmerken van onvolledige reflexintegratie worden gesignaleerd, kunnen de reflexen van het kind getest worden. Dit gebeurt door het voordoen van een aantal motorische oefeningen, waarbij wordt geobserveerd of het kind deze correct kan uitvoeren.

Meer informatie kunt u vinden op www.bodymap.be

De screening van de reflexen en de eventuele behandeling wordt aangeboden op onze beide locaties, in Pijnacker en Delft.