Kindercoaching

Het doel van kindercoaching is om een kind in korte tijd in ontwikkeling te laten komen, zodat hij of zij de eigen kracht weer kan gaan zien en die kan gaan gebruiken om uitdagingen aan te gaan en belemmeringen uit de weg te ruimen. Kindercoaching bij Kind in Context is laagdrempelig en oplossingsgericht.

Kinderen leren het meest door zelf te ervaren. Er wordt gewerkt met korte gesprekken en veel oefeningen. Denk aan: ontspanningsoefeningen, visualisaties en (creatieve) spelvormen. Ik werk ook met Emotional Freedom Techniques (EFT). Dit is een veilige, effectieve manier om blokkades in het lichaam op te heffen en negatieve gevoelens of overtuigingen te neutraliseren. De gevoelens waar een kind last van heeft, zullen in heftigheid afnemen of verdwijnen.

Tijdens het coachingstraject wordt een kind zich bewust van eigen kwaliteiten, mogelijkheden, talenten, gevoelens en gedachten. Ook verkrijgt een kind nieuwe vaardigheden en inzichten. Hij of zij ontdekt dat het zelf in staat is een oplossing te vinden voor zijn of haar belemmering. Ook zal een kind ervaren dat hij of zij zelf sturing kan geven aan verbetering en verandering: het kind is nu regisseur van zijn of haar eigen leven!

Onze ervaring is dat kinderen dit snel oppikken, waardoor de trajecten vaak kortdurend zijn. Het coachingstraject varieert tussen de 3 en 6 sessies.

Kinderen zijn heel goed in staat om, soms met de juiste sturing, zelf tot oplossingen te komen!