Jungle Memory

Jungle Memory is een trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties. Jungle Memory is een bewezen, effectieve methode om het werkgeheugen te verbeteren. Hierdoor gaat het onthouden beter en het leren sneller. Resultaten worden vaak al tijdens de training goed zichtbaar.

Jungle Memory is een online trainingsprogramma, waarmee kinderen op elke computer, waar dan ook kunnen inloggen. Jungle Memory wordt niet ondersteund door een tablet of iPad.

De training bestaat uit drie oefeningen per keer en duurt per sessie ongeveer 10-30 minuten. Er moet 4 keer per week, 8 weken lang, worden getraind. Tijdens de intake en startsessie wordt besproken of alleen de training wordt ingezet, of dat er een combinatie plaatsvindt van trainen en begeleiding op een gebied waar uw kind problemen mee heeft. Jungle Memory laat zich door de duur van de sessies uitstekend combineren met andere aanvullende interventies zodat er, naast training van het werkgeheugen, ook ruimte is voor het aanleren van strategieën die het werkgeheugen ondersteunen (voor in de training, thuis en op school).

Er wordt in ieder geval één keer per week onder begeleiding op de praktijk getraind. Aan het eind van de training worden de effecten gemeten door middel van tests en/of vragenlijsten, waarna er een evaluatieverslag wordt geschreven met daarin alle resultaten van de training.


Jungle Memory kan onder andere worden ingezet wanneer er sprake is van:

 • een zwak werkgeheugen
 • problemen met aandacht en concentratie
 • snelle afleidbaarheid
 • vergeten van (een deel) van gegeven instructie
 • problemen met onthouden
 • problemen met organiseren en plannen
 • problemen met begrijpend lezen
 • problemen met rekenen


Kosten Jungle Memory:

 • licentiekosten: €50
 • startsessie: €70 per uur
 • begeleiding: €35 per half uur (doorgaans 6-8 keer)
 • evaluatieverslag: €50

Kijk voor meer informatie op: lb.junglememory.com/