Training 'Zelf plannen'

De training "Zelf Plannen" is ontwikkeld voor jongeren die veel moeite hebben met het plannen en organiseren van hun (school-) leven, in het bijzonder voor jongeren met AD(H)D. Deze training helpt het de jongeren zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Aan de hand van het werkboek "Zelf Plannen" zal de jongere, samen met trainer, in acht (individuele) sessies vaardigheden leren die belangrijk zijn voor een goede planning en organisatie. De training is gebaseerd op elementen uit de cognitieve gedragstherapie en bevat veel praktische oefeningen.

De training bevat ook twee oudersessies, zodat ouders weten hoe zij hun zoon/dochter het beste kunnen begeleiden op het gebied van plannen. In deze sessies wordt de inhoud van de training besproken en de verwachtingen die ouders hebben over het effect van de training. Ook wordt besproken hoe het de afgelopen weken gegaan is en wordt gewerkt aan (eventuele) knelpunten.

De training "Zelf Plannen" is onderzocht aan de Universiteit van Amsterdam. Uit onderzoek bleek dat de training effectief is: er is een significant positief effect aangetoond op het gebied van planningsvaardigheden na het afronden van de training.