Esmée Top

Foto van Esmée Top

Ik ben Esmée Top en ben orthopedagoog bij Kind in Context. In februari 2018 heb ik de master ‘Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs’ behaald. Gedurende mijn stages bij een onderwijszorgcentrum en op een basisschool heb ik ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en begeleiding van kinderen met leer-en gedragsproblemen. Ik vind het altijd erg plezierig om te werken met kinderen en hoop hen meer zelfvertrouwen te kunnen geven zodat ze zo optimaal mogelijk tot hun recht kunnen komen.

Het uitgangspunt tijdens mijn stages was ‘handelingsgericht werken’, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van het kind en de context van het kind ook meegenomen wordt. Dit uitgangspunt staat ook bij Kind in Context centraal en daar sta ik volkomen achter. Mijn werkzaamheden bij Kind in Context bestaan uit diagnostiek en begeleiding van kinderen met leer- en gedragsproblemen. In de toekomst wil ik mij gaan specialiseren in de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.


LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/esm%C3%A9e-top-00592a13b/