Marlène van Otterloo

Foto van Marlène van Otterloo

Ik ben Marlène van Otterloo en binnen Kind in Context werkzaam als Remedial Teacher. In 2014 heb ik deze opleiding afgerond op het gebied van dyslexie, dyscalculie en taal- en rekenspecialist. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan als leerkracht en remedial teacher, waarbij ik de opgedane kennis heb kunnen toepassen. Ik coach de kinderen vanuit hun eigen denk/leerproces. Via dit denkproces bied ik de leerstof aan vanaf de actuele ontwikkeling naar de zone van de naaste ontwikkeling. Omdat ik het belangrijk vind dat een (leer)probleem vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt, heb ik me gespecialiseerd in het JaMaRa rekenen en heb ik verschillende cursussen gevolgd op het gebied van Brain-gym en reflexintegratie bij kinderen. Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van bewegend leren om onder andere de samenwerking tussen beide hersenhelften te stimuleren en om de nog eventuele aanwezige reflexen te integreren. Door op deze manier te werken, wordt het probleem vanaf de basis achterhaald, aangepakt en hersteld. Vanuit deze visie wil ik graag een bijdrage leveren aan de ondersteuning van kinderen tijdens hun ontwikkeling in hun leerproces.

Met humor motiveer en inspireer ik het leer- en ontwikkelingsproces en zet ik kinderen in beweging. Met mijn rust, geduld en positieve benadering ben ik in staat om kinderen in hun kracht te zetten. Voor mij staat voorop dat alle kinderen er mogen zijn en ertoe doen.


LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/mvanotterloo/