Monique Vrij

Ik ben Monique Vrij en ik werk bij Kind in Context als orthopedagoog. Na de Pabo heb ik orthopedagogiek met specialisatie leerproblemen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Na een aantal jaar voor de klas en als intern begeleider gewerkt te hebben, ben ik als onderwijsadviseur en orthopedagoog aan de slag gegaan bij een schoolbegeleidingsdienst. Sinds 1 april 2018 werk ik als zelfstandige.

Ik begeleid kinderen en jongeren die vastlopen door ze te helpen een volgende stap in hun leerproces te zetten. Het kan gaan om een leerprobleem of sociaal-emotionele problematiek, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen of faalangst. Samen met de leerkracht en de ouders bepalen we de onderwijsbehoeften van de leerling, zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat over het welbevinden van de leerling. Bij de uitvoering van een arrangement vindt naast de persoonlijke begeleiding van de leerling overleg en eventueel coaching van de leerkracht plaats gericht op het bevorderen van de transfer naar de klas. In bepaalde gevallen zal aanvullend onderzoek/diagnostiek nodig zijn om het plaatje zo compleet mogelijk te maken, met de juiste begeleiding van de leerling op school en thuis als doel.

Naast mijn werkzaamheden bij Kind in Context verzorg ik studiedagen en workshops op basisscholen en bij schoolbesturen over uiteenlopende onderwerpen en werk ik als interim intern begeleider ter ondersteuning van de huidige intern begeleider of als tijdelijke vervanger.

LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/monique-vrij-19143839/