Mijn naam is Sorayda van Wijk en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Kind in Context. Ik ben recent afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Gedurende mijn studie Orthopedagogiek heb ik veel geleerd over de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Ik heb voornamelijk praktijkervaring opgedaan op het gebied van het diagnosticeren en behandelen van leerproblematiek, executieve functies en sociaal-emotionele problematiek bij kinderen en jongeren. Binnen Kind in Context houd ik mij onder andere bezig met het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Ook richt ik mij op het uitvoeren van onderzoeken naar de oorzaken van de problemen die het kind ervaart. In mijn begeleidingen wil ik een ontspannen sfeer creëren waarin een kind zich veilig voelt en fouten durft te maken, om zo tot leren te komen. Ieder kind is uniek, waardoor ik het belangrijk vind om mijn begeleidingen af te stemmen op de behoeften van het individuele kind. Dit doe ik onder meer door samenwerking met school, ouders en het kind. Hierbij heb ik oog voor de problemen, maar ook sterkere kanten van het kind. Om op deze manier te zorgen dat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Door middel van nascholing probeer ik mij verder te ontwikkelen en mijn kennis up to date te houden.

LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/sorayda-van-wijk/