Mijn naam is Stephanie van Knobelsdorff, pedagoog en orthopedagoog. Ik heb werkervaring op divers gebied opgedaan in binnen- en buitenland. Zo heb ik individuele ondersteuning geboden aan een jongen met een stoornis in het autismespectrum, ben ik in Kenia werkzaam geweest op een school voor kinderen met cerebrale parese, en heb ik in Spanje met minderjarige vluchtelingen gewerkt. Ik spreek Nederlands, Engels, Spaans en beschik over basiskennis Nederlands met Gebaren.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als orthopedagoog in het speciaal basisonderwijs, voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve handicap. Mijn werkzaamheden bestonden onder andere uit het observeren van leerlingen, advisering van docenten, verrichten van diagnostiek en voeren van oudergesprekken. Voorheen werkte ik als behandelaar zorgarrangementen, waarbij ik leerlingen onder andere begeleidde in het verbeteren van leertechnieken en in het versterken van het zelfvertrouwen en ik praktische adviezen gaf aan leerkrachten en ouders.

Ik vind het belangrijk dat kinderen worden begeleid om zo zelfredzaam mogelijk te worden en hun talenten optimaal te leren gebruiken. Hierbij vind ik het van belang om de kwaliteiten van kinderen voor ogen te houden, zodat er niet alleen gelet wordt op wat minder goed gaat.

LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/stephanievanknobelsdorff/