Christianne de Cock

Mijn naam is Christianne de Cock; naast mijn werk als intern begeleider op een basisschool in Delft verzorg ik voor Kind in Context coachings- en begeleidingstrajecten voor kinderen, die wat extra hulp kunnen gebruiken. Dit kan een hulpvraag zijn vanuit de school of vanuit de thuissituatie. Ik kan onder andere ondersteuning bieden bij het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van executieve functies, het omgaan met faalangst, (motivatie)problemen op school en het vergroten van de leerstand, piekeren en negatieve gedachten.


De afgelopen jaren heb ik diverse trainingen gevolgd op het gebied van coaching en persoonlijke groei. Ook heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende functies in het onderwijs en als kindercoach. Ik heb regelmatig ervaren dat opgroeien en tot leren komen helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Kinderen kunnen onzeker worden, gefrustreerd raken, wegdromen/ ontsnappen of moeite hebben met het uiten van hun emoties. Je niet begrepen voelen als kind kan leiden tot opvallend gedrag. Ik wil kinderen -zo jong als ze zijn- bewust maken van hun eigen talenten en mogelijkheden en ze helpen deze te accepteren, te benutten en te omarmen.


Ieder kind is anders en heeft dus ook in de begeleiding iets anders nodig. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en samen op zoek te gaan naar zijn/haar talenten, mogelijkheden en uitdagingen. Ook kijk ik graag naar het systeem waar een kind in functioneert en vind ik het van belang ouders en/of school bij de begeleiding te betrekken. Ik kan luisteren zonder oordeel, werk vanuit verbinding en relatie, ben empathisch, integer en wat ik doe, doe ik met aandacht en vanuit liefde.