Dirk-Jan van Klaveren

Mijn naam is Dirk-Jan van Klaveren en ik ben orthopedagoog in opleiding bij Kind in Context. Momenteel volg ik de master orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en ik hoop medio 2023 af te studeren als orthopedagoog.

Ik heb zowel in het onderwijs als in de jeugdhulpverlening al kennis opgedaan over hoe ik kinderen passende hulp kan bieden. Tijdens mijn stage bij Kind en Context wil ik hierin de verdieping zoeken en mij naast het begeleiden van kinderen bezighouden met zowel diagnostiek als behandeling.

Het in het kracht zetten van het kind is voor mij het belangrijkste speerpunt in de begeleiding en behandeling. Mijn interesses liggen dan ook bij zelfbeeld, (intrinsieke) motivatie en zelfbeschikking. 

LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/dirk-jan-van-klaveren-322b7b15b/