Kind in Context Visie

Kind in Context biedt diagnostiek en begeleiding aan ieder kind dat een steuntje in de rug kan gebruiken. Om een kind goed te kunnen helpen vinden wij het belangrijk om te kijken naar de kindfactoren en de verschillende contexten waarin het kind opgroeit: thuis en school. Wat zijn belemmerende factoren, die de ontwikkeling vertragen of stagneren? Wat zijn stimulerende factoren, die het kind helpen om te groeien en te ontwikkelen? We werken oplossingsgericht en zijn erop gericht om de sterke kanten van het kind in te zetten om zo de minder sterke kanten te compenseren. Op deze manier kunnen wij een plan op maat maken. Wat heeft dit kind nodig, in het gezin waar hij of zij opgroeit en de school waar hij of zij onderwijs krijgt?