Aanbod scholen

Kind in Context is er voor kinderen en jongeren, maar óók voor de mensen die hen begeleiden. Zoals ouders, leerkrachten en onderwijsprofessionals. We proberen met alle betrokkenen een plan van aanpak op te stellen die aansluit bij wat een kind nodig heeft, zodat hij/zij meer zelfvertrouwen krijgt, leert omgaan met zijn probleem of stoornis en zijn talenten kan benutten.

Wij bieden de volgende diensten voor scholen aan:

Arrangementen

Kind in Context kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die naast de basisondersteuning in het onderwijs extra individuele ondersteuning nodig hebben.

Remedial teaching

Kind in Context kan didactische ondersteuning aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aanbieden op de school.

Workshops en studiedagen

Kind in Context verzorgt workshops en studiedagen over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan onderwijskundige of pedagogische vraagstukken. Doel hierbij is een brug te slaan tussen theorie en praktijk.

Aansluiten bij een multidisciplinair overleg

Kind in Context kan benaderd worden om aan te sluiten bij een multidisciplinair overleg.