Aanbod scholen

Kind in Context is er voor kinderen en jongeren, maar óók voor de mensen die hen begeleiden. Zoals ouders, leerkrachten en onderwijsprofessionals. We proberen met alle betrokkenen een plan van aanpak op te stellen die aansluit bij wat een kind nodig heeft, zodat hij/zij meer zelfvertrouwen krijgt, leert omgaan met zijn probleem of stoornis en zijn talenten kan benutten.

Wij bieden onder meer de volgende diensten voor scholen aan:

Diagnostiek

Wanneer een leerling op school vastloopt, kunnen er vragen ontstaan zoals "waarom lijkt er niet uit te komen wat wij denken dat er in deze leerling zit?" of "over/ondervragen wij deze leerling?"

In zulke gevallen kan een diagnostisch onderzoek helpend zijn om de hulpvragen te beantwoorden en adviezen te kunnen geven over hoe de leerling beter tot zijn/haar recht komt. Hierbij kan gedacht worden aan:

Tijdens een intakegesprek, dat op school kan plaatsvinden, wordt in overleg met ouders en school bepaald welk onderzoek zal worden afgenomen. 


Arrangementen

Kind in Context kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die naast de basisondersteuning in het onderwijs extra individuele ondersteuning nodig hebben.


Aansluiten bij een multidisciplinair overleg

Kind in Context kan benaderd worden om aan te sluiten bij een multidisciplinair overleg.