ADHD

ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperacitivity Disorder’.
Bij kinderen met ADHD werkt het net iets anders in hun hersenen, waardoor het voor hen moeilijk is om sommige dingen te doen, zoals stilzitten of zich concentreren. 

De belangrijkste symptomen van ADHD zijn onoplettendheid (aandachtstekort), impulsiviteit en hyperactiviteit. De symptomen komen afzonderlijk of in combinatie voor in verschillende verschijningsvormen: 

Het gecombineerde beeld komt het meeste voor bij kinderen.

Kinderen met ADHD hebben vaak meer problemen op school en in het gezin. Zo zijn ze vaak druk en hebben moeite om op te letten tijdens de les. Kinderen met ADHD kunnen ook meer moeite hebben met sociaal contact. Bijvoorbeeld moeite met het maken van vrienden, niet goed op kunnen schieten met andere kinderen, het gevoel hebben dat iemand steeds boos op je is of het ervaren van sterke gevoelens zoals boosheid of verdriet. ADHD heeft ook voordelen, zo zijn kinderen met ADHD vaak energiek, creatief, ondernemend en goed in het leggen van verbanden. 

Als een kind symptomen van ADHD vertoont, wil dat nog niet zeggen dat het deze stoornis ook echt heeft. Tijdelijke of plotseling voorkomende symptomen van ADHD kunnen een reactie zijn op een traumatische gebeurtenis of een spannende periode. Rusteloosheid kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van angst. Wanneer kinderen in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door een extreme mate van hyperactiviteit, impulsiviteit en/of aandachtstekort kan het helpend zijn om te onderzoeken of dit wordt veroorzaakt door ADHD. 

Bron: https://www.nji.nl/adhd/definitie