Intelligentie

Intelligentie betreft het vermogen om dingen te begrijpen, toe te passen en problemen op te lossen. Voor de definitie van intelligentie wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van het CHC-model. Volgens dit model is de algemene intelligentie (G) opgebouwd uit zeven verschillende cognitieve vaardigheden: 


Intelligentie kan tijdens een intelligentieonderzoek in kaart gebracht worden aan de hand van verschillende taken. In een intelligentieonderzoek worden bovenstaande vaardigheden onderzocht, om zo een duidelijk beeld te krijgen van de sterke en minder sterke kanten in het intelligentieprofiel van een kind. Soms kan het helpend zijn om onderzoek te laten doen naar de intelligentie van het kind, om zo als ouders en school beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van het kind. Het geeft meer informatie, waardoor soms de puzzelstukjes op hun plek vallen. 

Bij een intelligentietest zijn niet alleen de scores en het profiel belangrijk. Er kan tijdens een test goed geobserveerd worden op welke manier een kind verschillende taken aanpakt, wat voor een kind goed werkt, hoe zijn/haar concentratie is, de motivatie, hoe een kind met een foutje omgaat etc. 

Kind in Context beschikt over verschillende testen om de intelligentie van uw kind, maar nog belangrijker, de sterke en minder sterke kanten binnen zijn/haar profiel, in kaart te brengen. De intelligentietesten die wij gebruiken worden regelmatig onderzocht op hun betrouwbaarheid en waarde. De intelligentietesten waar wij over beschikken zijn: