Oplossingsgerichte therapie

Kind in Context werkt veel vanuit oplossingsgerichte therapie. Oplossingsgerichte therapie biedt kinderen en ouders de mogelijkheid op een hoopvolle en vaak korte manier naar oplossingen te zoeken en voorkomt onnodig uitgebreide diagnostiek. Oplossingsgerichte therapie betekent dat niet je probleem, maar de oplossing centraal staat. We gaan er hierbij vanuit dat het oplossen van problemen ook goed kan door je te richten op de gewenste situatie en door je te richten op de oplossing en de succesmomenten.

Oplossingsgerichte therapie onderscheidt zich in werkwijze sterk van andere vormen van (psycho)therapie. Het kind wordt vanaf het begin aangemoedigd zich te concentreren op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt. Daarbij gaat men ervan uit dat het kind de oplossing onbewust al in zich heeft. De behandelaar let minder op de klacht van het kind, maar op datgene wat het kind al goed doet.