EuREKA

Emotieregulatie start in de babytijd en ontwikkelt zich tot de adolescentie. Emotieregulatie wordt gezien als een transdiagnostisch mechanisme. Het transdiagnostisch perspectief gaat er vanuit dat eenzelfde onderliggend mechanisme, zoals emotieregulatie, kan leiden tot verschillende problematieken of deze in stand houden. Transdiagnostische mechanismen worden tegenwoordig intensief bestudeerd, omdat ze beter de complexiteit van mensen omvatten. Daarnaast winnen ze ook steeds meer aan belang binnen preventie- en interventie programma’s voor kinderen en adolescenten, met als doel het versterken van de veerkracht. 

 

De emotieregulatietraining is gebaseerd op de geëvalueerde Affect Regulatie Training (ART) voor volwassenen, ontwikkeld door Berking en Whitley (2014) en combineert verschillende modules uit de Cognitieve Gedragstherapie, Acceptatie en Commitment Therapie, Emotiegerichte therapie, oplossingsgerichte therapie en positieve therapie. Het doel van de training is het aanleren van zes cruciale emotieregulatie basiscompetenties: ademhalings- en spierontspanning, emotioneel bewustzijn, aanvaarden, effectieve zelfondersteuning, analyseren en het gebruiken van emotieregulatiestrategieën.

Boostcamp

Om de emotieregulatie van kinderen en adolescenten preventief aan te pakken, kan het Boost Camp programma ingezet worden, wat de lichtere variant van de twee trainingen is. Het Boost Camp preventieprogramma kan vanaf ongeveer 8 jaar tot ongeveer 14 jaar worden aangeboden en heeft net als de EuREKA-training als doel de emotionele weerbaarheid van het kind te verhogen en kinderen hun emoties te leren reguleren. In de training worden zes cruciale basiscompetenties van emotieregulatie aangeleerd, te weten: ademhalings- en spierontspanning, emotioneel bewustzijn, aanvaarden, effectieve zelfondersteuning, analyseren en het gebruiken van emotieregulatiestrategieën. Het trainen en toepassen van de eerste vijf basiscompetenties vormt hiermee een basis voor het uiteindelijke resultaat in de laatste basiscompetentie: het gebruiken van emotieregulatiestrategieën.