Beter bij de Les

Versterken van de executieve functies bij kinderen in de basisschoolleeftijd

Beter bij de Les is een effectieve individuele training die door de Bascule ontwikkeld is voor kinderen met zwakke executieve functies in de basisschoolleeftijd, zoals kinderen met ADHD en/of leerproblemen. Bekende executieve vaardigheden zijn werkgeheugen, vermogen tot plannen, concentratie en zelfcontrole. Dit zijn eigenlijk de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook van invloed op de leerprestaties.

Door de training ‘Beter bij de Les’ krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag en werkhouding. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen aan de hand van gestructureerde oefeningen getraind.

Hoe werkt het?

De training is opgebouwd uit 25 sessies van 60 minuten per keer. De leerling krijgt wekelijks één of meerdere sessies (afhankelijk van de mogelijkheden en de problematiek), waarin samen met de trainer de executieve vaardigheden gestructureerd worden geoefend. Om de training zo effectief mogelijk in te zetten en een goede transfer te maken naar de klassensituatie, worden ouders en leerkrachten nauw betrokken bij de training. Op deze manier wordt de leerling zowel thuis als op school ondersteund bij het aanleren en toepassen van de executieve vaardigheden. Dit wordt gedaan door na elke sessie feedback te geven over het geleerde en aanwijzingen te geven voor toepassing in de klas. Daarnaast worden er 3 oudersessies ingepland, waarbij de eerste sessie gezamenlijk met de leerkracht plaatsvindt. Bent u als ouder of als school geïnteresseerd in de training Beter bij de Les? Neem dan contact op met Kind in Context voor meer informatie. In een vrijblijvend intakegesprek zal de trainer, in overleg met ouders en/of school, beoordelen of de training passend is voor het betreffende kind en wordt er een inschatting gemaakt of de hele training danwel een selectie van de training zal worden ingezet.

De training bestaat uit:

  • 25 sessies onder begeleiding van een gediplomeerde trainer

  • Klassenobservatie

  • Drie ouder(/leerkracht)gesprekken

  • Regelmatig feedback over vorderingen leerling

  • Materialen, waaronder het werkboek