Het vriendenprogramma

Wilt u dat uw kind weerbaarder wordt, meer zelfvertrouwen krijgt, het piekeren afneemt, leert omgaan met (faal)angst en deze gevoelens verminderen en uw kind beter leert omgaan met zijn/haar emoties? Dan is het vriendenprogramma iets voor uw kind!

Het vriendenprogramma is een cognitief gedragstherapeutisch programma waarin kinderen en jongeren wordt geleerd om met hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties om te gaan en op deze manier angst, stress en depressieve gevoelens te verminderen. Het is geschikt voor kinderen die verlegen of onzeker zijn, bang zijn om fouten te maken, angstig zijn, negatief over zichzelf denken, moeite hebben met het reguleren van hun emoties (zoals boosheid), niet weerbaar zijn of jongeren die te maken krijgen met de vele veranderingen op weg naar volwassenheid. In kleine groepjes wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen, de veerkracht en weerbaarheid van kinderen en jongeren. In een veilige omgeving helpen de kinderen in de groep elkaar, oefenen ze de geleerde opdrachten met leeftijdgenoten en kunnen ze dit bij elkaar observeren. Ook individuele begeleiding is mogelijk, waarin het vriendenprogramma als middel kan worden ingezet.

De training is erop gericht om kinderen te helpen in het versterken van hun zelfvertrouwen, het leren herkennen van emoties en hiermee om leren gaan, het ontwikkelen van een groeimindset en het leren omgaan met angsten en problemen. Met het doel dat kinderen leren om met hun uitdagingen om te gaan, gevoelens van angst, stress en piekergedachten te verminderen en probleemoplossende vaardigheden aanleren, met als doel uw kind steviger in zijn/haar schoenen te laten staan en meer zelfvertrouwen te laten krijgen. Er wordt kinderen geleerd om hun eigen gedrag, gedachten en lichamelijke reacties te herkennen, te begrijpen en aan te pakken.

De naam van het VRIENDEN-programma is gekozen door gebruik te maken van de eerste letters, die corresponderen met een aspect uit de training. Aan de hand van de eerste letters wordt het kind meegenomen door de hele training:


Aan de hand van oefeningen, spel en beweging wordt met de kinderen op een speelse manier gewerkt aan de bovenstaande doelen en hun eigen doelen op deze gebieden. Daarnaast krijgen de kinderen huiswerkopdrachten mee waardoor zij ook thuis kunnen oefenen. Bij Kind in Context wordt grote waarde gehecht aan het betrekken van de omgeving van het kind en willen we de lijntjes met betrokkenen kort houden. Daarom wordt er gestart met een intakeformulier, om zo de problemen waar elk individueel kind tegenaan loopt, goed in kaart te brengen. Daarnaast wordt er een ouderbijeenkomst gehouden om het doel van de training te bespreken en uit te leggen wat er gedaan wordt tijdens de training. Op die manier willen we de brug tussen wat het kind leert tijdens de training en het dagelijks leven thuis en op school proberen te verkleinen. Als er vanuit u als ouder(s) behoefte is om, in het geval van een groepstraining, een individueel intakegesprek in te plannen, dan is dit ook mogelijk. Dit gesprek is niet bij de genoemde kosten inbegrepen.

Praktische informatie over de training