Begeleiding en behandeling

Kind in Context biedt voor uiteenlopende hulpvragen een passende behandeling. Nadat wij zoveel mogelijk informatie over een kind hebben verzameld, stellen wij in samenspraak met het kind, ouders en/of de school doelen op en maken we afspraken over het behandelplan. Wij bieden hulp op de volgende gebieden:

Door verschillende oorzaken kunnen bij kinderen leerproblemen ontstaan. Zo kan er sprake zijn van lang ziekteverzuim of problemen in de verwerking. Ook het hebben van een leerstoornis (zoals dyslexie en dyscalculie) kan zorgen voor problemen in het leren. Bij Kind in Context kan uw kind of leerling terecht voor gespecialiseerde begeleiding op het gebied van verschillende leerproblemen

Voor sommige kinderen is het niet vanzelfsprekend dat de sociaal-emotionele ontwikkeling goed verloopt. Problemen in deze ontwikkeling kan allerlei oorzaken hebben en kunnen complex zijn. Kind in Context kan aan de hand van verschillende behandelingen helpen om een kind sterker en weerbaarder te maken en het te leren dat omgaan met moeilijke emoties.

Executieve functies’ is een verzamelterm voor denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag (Smidts & Huizinga, 2011). Wanneer kinderen problemen ervaren in de executieve - ook wel uitvoerende - vaardigheden, kan dit (grote) gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het presteren op school. Om kinderen te helpen hun uitvoerende vaardigheden te versterken, bieden wij verschillende mogelijkheden aan. We maken hierbij gebruik van hulpmiddelen uit literatuur en werkboeken. Daarnaast kunnen wij een training inzetten om een bepaalde vaardigheid doelgericht te versterken.

Wij communiceren door middel van taal. Via taal kunnen ideeën worden overgebracht op een ander. Wanneer er problemen zijn in de taalvaardigheden, is iemand beperkt in de communicatie en kan onbegrip ontstaan. 

Met psycho-educatie wordt specifieke informatie en voorlichting gegeven over het psychisch functioneren van een kind. Het doel hiervan is onder meer om het kind inzicht te geven in hoe het komt dat het sommige dingen moeilijk vindt en hoe het hiermee om kan gaan.

De stap van het basis- naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen groot zijn. Er zijn veel veranderingen en er worden andere dingen van het kind verwacht. Voor kinderen die hier problemen van ondervinden, kunnen wij hulp bieden om ze hierop voor te bereiden.

Kind in Context