Sociaal-emotionele problematiek

Om kinderen te helpen hun sociaal-emotioneel welbevinden te versterken, kan Kind in Context gebruik maken van verschillende behandelmethodes.

ACT is een derde generatie gedragstherapie die kinderen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex. Vanuit ACT bieden wij verschillende specialisaties aan:

Oplossingsgerichte therapie richt zich op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van een kind. Samen met het kind, ouders en/school onderzoeken wij welke vaardigheden het al in huis heeft om de problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. 

Om met kinderen en jongeren te werken aan een growth mindset, piekeren en angsten de baas te worden, weerbaarder te worden, stress en spanningen aan te pakken en emotionele veerkracht op te bouwen, kan het VRIENDEN programma worden ingezet.

Het Engelse woord mindfulness is moeilijk naar het Nederlands te vertalen. Mindfulness gaat over alles wat je met aandacht, en dus heel bewust doet. Aan de hand van verschillende stilte- en aandachtsoefeningen voor kinderen kan worden gewerkt aan verschillende doelen.

Mindset kan worden geformuleerd als de overtuigingen die we hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten (bron: Platform Mindset). Het kan kinderen helpen om meer inzicht te krijgen in wat mindset is en hoe een vaste mindset je kunt belemmeren om verder te groeien.

EuREKA is een transdiagnostisch behandelprogramma dat als doel het aanleren van zes cruciale emotieregulatie basiscompetenties heeft, te weten: ademhalings- en spierontspanning, emotioneel bewustzijn, aanvaarden, effectieve zelfondersteuning, analyseren en het gebruiken van emotieregulatiestrategieën.