Breed onderzoek

Wanneer er onzekerheid ontstaat over de ontwikkeling van de jeugdige, kan een uitgebreid diagnostisch onderzoek nuttig zijn. Een breed onderzoek geeft informatie over de intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid en de omgeving van de jeugdige. In samenspraak met de jeugdige, ouders en, indien van toepassing, school wordt een onderzoek op maat gemaakt om de antwoorden te vinden op met elkaar opgestelde vragen. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een ontwikkelingsanamnese, observaties, vragenlijsten en testen. Aan het einde van het traject wordt een verslag gemaakt en volgt een advies afgestemd op de situatie van de jeugdige.

Tijdens het onderzoek wordt er breed gekeken naar waar de problemen vandaan komen en welke mogelijke oplossingen er zijn binnen de omgeving. Dit doen we om te voorkomen dat de focus op één onderdeel wordt gericht, terwijl de oorzaak ergens anders ligt. Het doel is om met elkaar te komen tot een gedeelde visie op wat er allemaal meespeelt in het functioneren van de jeugdige. 

Een breed onderzoek geeft inzicht en helpt om de onderwijsbehoeften van de jeugdige nauwkeurig in kaart te brengen. De redenen om een breed onderzoek uit te voeren zijn divers. Een breed onderzoek kan mogelijk worden ingezet wanneer uw kind thuis of op school gedragsproblemen vertoont, uw kind last heeft van concentratieproblemen of bij sociale/emotionele problemen.