Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek kan worden ingezet om in kaart te brengen waar de klachten bij een kind vandaan komen. Dit kan prettig zijn voor ouder en kind, soms vallen er hierdoor puzzelstukjes op hun plaats. Tijdens het onderzoek houden wij onze blik breed, dat wil zeggen dat we de gehele ontwikkeling en de verschillende contexten waarin het kind opgroeit, meenemen. Het onderzoek kan afgenomen worden bij ons op de locatie in Pijnacker. Op verzoek kan het onderzoek ook op school afgenomen worden.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:


In het intakegesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt en een plan voor het onderzoek opgesteld. Na uw akkoord worden de onderzoeksdata vastgelegd en kan het onderzoek worden gestart. Het diagnostisch onderzoek vindt plaats in onze praktijk of op school.

Na afloop van de onderzoeksfase ontvangt u een uitgebreide rapportage, waarin onder andere handelingsgerichte adviezen voor thuis en/of school worden gegeven. Het verslag zal in een persoonlijk adviesgesprek worden toegelicht.

Wanneer een diagnose wordt gesteld, kunnen wij  psycho-educatie aanbieden waarbij met het kind en/of ouders wordt gesproken over wat de diagnose betekent voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. In verdere behandeling kunnen wij samen met ouders, school en kind zoeken naar oplossingen voor problemen die het kind tegenkomt.