Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek kan worden ingezet om in kaart te brengen waar de klachten vandaan komen. Dit kan prettig zijn voor ouder en kind, soms vallen er hierdoor puzzelstukjes op hun plaats. Tijdens een onderzoek houden wij onze blik breed, dat wil zeggen dat we de gehele ontwikkeling en de verschillende contexten meenemen. Het onderzoek kan afgenomen worden bij ons op de locatie in Pijnacker. Op verzoek kan het onderzoek ook op school afgenomen worden.

U kunt bij ons terecht voor:

  • onderzoek naar de intellectuele mogelijkheden (IQ)
  • onderzoek naar leerproblemen
  • onderzoek naar de leervorderingen
  • onderzoek naar de executieve functies
  • onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling

In het intakegesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt en een plan voor het onderzoek opgesteld. Na uw akkoord worden de onderzoeksdata vastgelegd en kan het onderzoek worden gestart. Het diagnostisch onderzoek vindt plaats in onze praktijk of op school.

Na afloop van de onderzoeksfase ontvangt u een uitgebreide rapportage met daarin handelingsgerichte adviezen voor thuis en school. Het verslag zal in een persoonlijk adviesgesprek worden toegelicht.

Wanneer een diagnose wordt gesteld, bieden we psycho-educatie aan. Met het kind wordt gesproken over wat de diagnose betekent voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. Samen zoeken we naar oplossingen voor de problemen die het kind tegenkomt.