Dyslexie

Lezen en spellen zijn cruciale vaardigheden om te kunnen functioneren binnen onze samenleving. Bij 1 op de 10 kinderen gaat dit echter zeer moeizaam, er is bij hen sprake van de leerstoornis dyslexie. Er is sprake van dyslexie wanneer: 


Dylexie komt van de Griekse woorden ‘dys’ en ‘lexis’ en betekent letterlijk ‘niet goed kunnen lezen’. Kinderen die dyslexie hebben zijn niet minder slim dan andere kinderen. De koppeling van klanken en letters verloopt alleen anders bij kinderen met dyslexie. 

Het leren lezen is een ingewikkeld proces en dit ontwikkelen kinderen niet uit zichzelf. Ze hebben baat bij gerichte en duidelijke instructie en veel oefenen. De basis van het leren lezen is de letter-klankkoppeling; welke letter zie je en hoe moet deze worden uitgesproken (klank). Op het moment dat de koppeling tussen letters en klanken wordt gemaakt, wordt er een verbinding (een soort weg) aangelegd in de hersenen. Hoe vaker de informatie vervolgens herhaald wordt, hoe steviger en groter die verbinding wordt. Op deze manier leren kinderen steeds sneller letters, delen van woorden of uiteindelijk hele woorden in één keer herkennen.

Juist het aanleggen van deze ‘snelwegen’ in de hersenen is wat bij kinderen met dyslexie problemen oplevert. Zij kunnen als het ware alleen via ‘zandweggetjes’ diezelfde informatie ophalen. Je kunt je voorstellen dat dit veel meer tijd kost en dat met name het leestempo achterblijft. Kinderen met dyslexie blijven vaak langer spellend lezen (klank voor klank) en ook ontwikkelen ze soms een radende leesstrategie. Ze willen meekomen met het tempo en maken fouten. 

Dyslexie is een leerstoornis en geen leerprobleem. Een leerstoornis is een aandoening, iets dat niet overgaat. Deze stoornis blijft dan ook voor de rest van het leven van het kind bestaan. Kinderen met een leerprobleem, zoals spelling- en leeszwakte, kunnen door intensieve begeleiding groeien. 

Soms komt dyslexie in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen voor, zoals ADHD of autisme. Er kan dan gesproken worden van meervoudige dyslexie.
Kinderen met dyslexie zijn vaak juist goed in het analytisch en logisch denken, het oplossen van problemen, ze zijn creatief, ze zijn goed in het zien van details of denken in beelden. 

Kind in Context kan diagnostisch onderzoek naar dyslexie uitvoeren, wanneer een kind niet in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek (ED; Ernstige Dyslexie). Een kind komt in aanmerking voor vergoed onderzoek door de gemeente, wanneer een kind op het technisch woordlezen drie keer achter elkaar bij de laagste 10% van de leerlingen hoort - dit betekent dat er drie keer een E-score moet zijn behaald. Hiervoor heeft Kind in Context op dit moment geen contract met de gemeente. 

Wanneer een kind niet drie keer achter elkaar een E-score behaalt op woordlezen, maar wel voldoet aan de criteria van ernst en hardnekkigheid op het gebied van technisch lezen en/of spelling, kan er alsnog sprake zijn van dyslexie. In dat geval kan Kind in Context wel een dyslexieonderzoek uitvoeren, echter komen de kosten hiervan in de meeste gevallen voor rekening van de ouders. Neem voor vragen hierover contact met ons op. 

Bron: www.RID.nl