ACT your way

Kind in Context biedt begeleiding vanuit ACT your way, bedoeld voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Wanneer je jongere bent en zelfstandiger wordt, hebben de mensen om je heen ook allerlei verwachtingen van jou. Het kan soms lastig zijn om daardoor nog te zien wat je zelf wilt in het leven. Dit kan angst of somberheid opleveren, waardoor je kunt blokkeren in je ontwikkeling. 

Met ACT your way wordt aan de hand van een werkboek toegewerkt naar identiteitsontwikkeling en autonomie in het leven van een jongere. Je leert eigen keuzes te maken doordat je ontdekt welk pad jij wilt bewandelen. Je leert beter om te gaan met lastige momenten in het leven. Niet alles om je heen is te veranderen, dus het gaat erom hoe jij ermee om gaat.

ACT your way kan individueel of in groepen worden aangeboden.