Mindfulness

Mindfulness geeft kinderen de mogelijkheid om hun aandachtsfuncties te versterken en hun binnenwereld met een vriendelijke, accepterende houding te onderzoeken. Deze vaardigheden zijn belangrijk in de ontwikkeling van kinderen en jongeren voor onder meer zelfregulatie, stresshantering en het mentaliserend vermogen.

Uit onderzoek blijkt dat mindfulness een groot effect kan hebben op het kinderbrein. Met name op de delen die actief worden bij stress, emoties, agressie en executieve functies. Er is aangetoond dat kinderen die mindfulness hebben gedaan of doen, anders omgaan met stressvolle situaties en zich beter in kunnen leven in anderen. In conflictsituaties maken ze andere keuzes, meer bewust en vanuit rust. Minder vanuit een impuls of drift. 

Vanuit Kind in Context kan mindfulness worden ingezet bij kinderen en jongeren met psychische klachten die kunnen ontstaan vanuit autisme, AD(H)D, stemmingsklachten, angstklachten, laag zelfbeeld of slaapstoornissen. De mindfulnesstraining bestaat uit veel verschillende, vaak speelse, oefeningen die erop gericht zijn om de kinderen en jongeren meer contact te laten maken met hun ademhaling, lichaam, zintuigen, gedachten en emoties. Ook wordt gebruik gemaakt van yoga. Kinderen en jongeren leren hierdoor beter hun aandacht vast te houden en krijgen daarnaast meer zicht op wat zich bij hen van binnen afspeelt. Ze leren dat ze in plaats van zich volledig met de innerlijke ervaring te identificeren, er ook voor kunnen kiezen om dat wat ze ervaren met een milde, vriendelijke aandacht te observeren. Daarbij ervaren ze dat lichamelijke en zintuigelijke sensaties, gedachten en emoties voortdurend veranderen en dat het niet helpt om eraan te hechten of er weerstand tegen te voelen. De kinderen en jongeren leren om te observeren hoe het in het moment met hen is en daar compassie voor te hebben.

Mindfulness kan zowel individueel als in groepen worden aangeboden.