Executieve functies

Executieve functies’ is een verzamelterm voor denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag (Smidts & Huizinga, 2011). Wanneer kinderen problemen ervaren in de executieve - ook wel uitvoerende - vaardigheden, kan dit (grote) gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het presteren op school. Om kinderen te helpen hun uitvoerende vaardigheden te versterken, bieden wij verschillende mogelijkheden aan. We maken hierbij gebruik van hulpmiddelen uit literatuur en werkboeken. Daarnaast kunnen wij een training inzetten om een bepaalde vaardigheid doelgericht te versterken:

  • Acoustic Pioneer biedt een training om de auditieve verwerking en het auditieve (werk)geheugen te verbeteren.

  • Cogmed is een werkgeheugentraining dat zowel het auditieve als het visuele werkgeheugen traint.

  • Brain Game Brian traint drie verschillende executieve functies: het werkgeheugen, de cognitieve flexibiliteit en het inhibitievermogen.

  • S.M.A.R.T. is een programma dat de redeneervaardigheden kan verbeteren, waardoor een kind leert om verbanden te leggen.

Methoden die executieve functies versterken en helpen verbeteren zijn:

  • Beter bij de Les is een methode voor kinderen in de basisschoolleeftijd, die hen vaardigheden aanleert om op school beter tot werken te komen.

  • Ik Leer Leren is een training die zich onder meer richt op het geven van inzicht in leerstrategieën van kinderen en jongeren.

  • Hoe plan ik mijn huiswerk is een uitgebreide training die jongeren helpt om betere strategieën te ontwikkelen om hun huiswerk in te plannen.

  • Zelf plannen is een interventie gericht op jongeren met ADHD die op de middelbare school zitten. Door middel van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering leren zij gedurende acht wekelijkse sessies hun school- en huiswerk beter te plannen zodat zij minder problemen ondervinden van hun ADHD-kenmerken en meer positieve ervaringen opdoen.

  • Zelf oplossingen bedenken is speciaal ontwikkeld voor jongeren die ergens tegenaan lopen en niet weten hoe ze dat handig op kunnen lossen. In het werkboek wordt een duidelijk systeem gebruikt om te leren hier zelf oplossingen voor te bedenken.

Kind in Context