Executieve functies

Executieve functies’ is een verzamelterm voor denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag (Smidts & Huizinga, 2011). Wanneer kinderen problemen ervaren in de executieve - ook wel uitvoerende - vaardigheden, kan dit (grote) gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het presteren op school. Om kinderen te helpen hun uitvoerende vaardigheden te versterken, bieden wij verschillende mogelijkheden aan. We maken hierbij gebruik van hulpmiddelen uit literatuur en werkboeken. Daarnaast kunnen wij een training inzetten om een bepaalde vaardigheid doelgericht te versterken:

Methoden die executieve functies versterken en helpen verbeteren zijn:

Kind in Context