Welkom bij orthopedagogische praktijk

 Kind in Context

Kind in Context is een orthopedagogische praktijk in Pijnacker voor kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen. Ons team bestaat uit orthopedagogen en pedagogen. We werken nauw samen met ouders en scholen om tot een optimaal resultaat te komen. In de diagnostiek en begeleiding staat deze vraag bij ons centraal:

Wat heeft het kind nodig, in het gezin waar het opgroeit en de school waar het kind onderwijs krijgt?


Onze professionals zijn BIG, NVO en/of SKJ geregistreerd.

Kind in Context is een gecontracteerde praktijk voor de jeugdzorg (basis-GGZ). Wij hebben een contract met de volgende gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Per 1 januari 2024 lopen onze contracten met de gemeente Den Haag en Voorschoten af. Aanmeldingen die voor 1 januari 2024 zijn gestart, moeten voor 1 juli 2024 zijn afgerond.

De wachttijd tot het inplannen van een onderzoek of behandeling/begeleiding is op dit moment ongeveer 5 weken tot intake, daarna kunnen meestal na ongeveer 2 weken de eerste afspraken worden ingepland.

Ook werken wij veel samen met samenwerkingsverbanden en scholen. Wanneer zorg niet in aanmerking komt voor vergoeding, bieden wij een aangepast tarief voor ouders. Zie voor de actuele tarieven onze website. 

Kind in Context biedt begeleiding, behandeling & training op verschillende ontwikkelingsgebieden aan, zoals leerproblemen, gedragsproblemen, emotieregulatie, (faal)angst, negatief zelfbeeld, mindset en opvoedingsondersteuning. Hierbij maken wij gebruik van verschillende (evidence-based) behandelingen en interventies.

Daarnaast kunnen wij hulpvragen helpen verduidelijken en handelingsgerichte adviezen geven door diagnostiek uit te voeren. Wij denken met ouders en scholen mee bij de vraag hoe het kind het beste zou kunnen worden geholpen.