Brain Game Brian

Een training op de computer voor kinderen met ADHD of vastgestelde tekorten in de executieve functies

Braingame Brian is een training van de hersenen, waardoor kinderen met ADHD informatie beter en langer kunnen onthouden en vasthouden, wat beter op hun rem kunnen staan als dat handig is en wat makkelijker kunnen omschakelen van de ene situatie naar de andere. De hersenen worden getraind door bepaalde oefeningen. Die oefeningen alleen zouden een beetje saai zijn, zelfs als ze op de computer gedaan kunnen worden. Daarom zijn de trainingstaken bij Braingame Brian onderdeel van een hele mooie spelwereld op de computer, waarin uitvinder Brian allemaal problemen oplost door hele bijzondere machines te bouwen.

Wat vinden kinderen met ADHD moeilijk?

Kinderen met ADHD hebben moeite om saaie en/of moeilijke taakjes te doen thuis of op school. Ze onthouden de opdracht niet of maar gedeeltelijk waardoor ze hun gedrag niet goed kunnen aansturen. De kinderen worden afgeleid terwijl ze bezig zijn en vinden het moeilijk om weer verder te gaan nadat ze afgeleid zijn. Ze kunnen wel doen wat er van ze gevraagd wordt maar vaak niet op het moment dat het moet of niet zonder extra inspanning. Eerst nadenken voor je iets doet betekent dat je op je rem kunt staan en dat vinden veel kinderen met ADHD ook moeilijk.

Daarnaast kan het omschakelen van de ene situatie naar de andere of van de ene taak naar de andere voor sommige kinderen met ADHD lastig zijn. In de ene situatie moet je juist rustig zijn, in een andere situatie juist weer actief. Of het kan moeilijk zijn om rustig te blijven als iets anders gaat dan verwacht.

Wat kunnen kinderen met ADHD juist goed?

Kinderen met ADHD zijn vaak heel creatief, ze kunnen dingen bedenken waar niemand anders op zou komen. Ze hebben veel energie en zijn vaak heel enthousiast. Ook kunnen ze heel erg grappig zijn. En als je kinderen met ADHD achter een computer zet dan kunnen ze dat heel lang volhouden en zijn ze juist niet afgeleid!

Voor wie is de training?

De training is voor kinderen met ADHD die ondanks de hulp van ouders, leerkrachten en soms medicatie toch nog vaak taakjes niet zo goed kunnen uitvoeren, afgeleid worden, dingen vergeten of het moeilijk vinden rustig te reageren en daar zelf ook veel last van hebben. Braingame Brian is voor kinderen met ADHD van 8 tot en met 12 jaar. Voor jongere kinderen is het nog een beetje te moeilijk en bij oudere kinderen sluit de spelwereld wat minder goed aan bij wat ze leuk vinden.

De training bestaat uit 25 sessies, die bij voorkeur vier keer per week thuis worden uitgevoerd.

De training Brain Game Brian bestaat uit:

  • Intakegesprek

  • Eerste huisbezoek inclusief gezamenlijke startsessie

  • Halverwege de training een tweede huisbezoek om de voortgang te monitoren

  • Contact met school om de problemen en doelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen

  • Derde huisbezoek tegen het einde van de training

  • Uitgewerkt evaluatieverslag

Wilt u meer lezen over Brain Game Brian? Dan kunt u kijken op de website van Gaming and training. Of bekijk een impressie van de game omgeving.