S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. staat voor 'Strengthening Mental Abilities through Relational Training'. Ten grondslag aan S.M.A.R.T. ligt de Relational Frame Theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat de basis van ons denken wordt gevormd door bouwstenen. Deze bouwstenen worden frames of Relational Frames genoemd. Voorbeelden van frames zijn 'groter dan' en 'tegenovergesteld aan'. De frames drukken dus een relatie tussen dingen, zaken, concepten of mensen uit.

Het kunnen beschikken over en kunnen werken met deze bouwstenen is van belang bij executief en sociaal functioneren en intellectuele vaardigheden .

De Relational Frame Theorie beschouwt intelligentie als:

 • Inzicht in de betekenis van de frames

 • De vaardigheid om met deze frames te werken

 • De vaardigheid om uit gegeven frames een nieuwe frame af te leiden

En wat wellicht nog wel belangrijker is, de Relational Frame Theorie beschouwt intelligentie als:

 • Een vaardigheid en niet als een als een vaststaand gegeven

 • Een vaardigheid die door middel van voordoen, nadoen en belonen op een systematische manier aan te leren is

Het programma

S.M.A.R.T. bestaat uit 55 basislevels en 15 aanvullende levels. Na de basislevels wordt de keuze gemaakt of er verder wordt gegaan met de aanvullende levels of dat er gebruik wordt gemaakt van de aanvullende trainingen:

 • BreinSnelheid: wanneer het reactievermogen vertraagd is of er moeite is met het werken onder tijdsdruk

 • BreinFlexibiliteit: wanneer er moeite is met plotselinge verandering of er snel stress of boosheid optreedt bij onverwachte zaken

 • Breingeheugen: wanneer het onthouden van aangeboden informatie moeilijk is; het (werk)geheugen onvoldoende belast kan worden

 • N-back werkgeheugen: wanneer het onthouden van aangeboden informatie moeilijk is en het werkgeheugen onvoldoende belast kan worden

Praktisch

Doorgaans wordt 3 tot 4 keer met het programma gewerkt, waarvan 1 keer onder begeleiding van de coach. Er wordt 20 tot 30 minuten per keer geoefend. Er wordt pas verder gegaan met een level wanneer deze volledig wordt beheerst. Om die reden kan de totale trainingsduur erg verschillend zijn. Over het algemeen duurt het 8 tot 16 weken om het hele programma te doorlopen. Het programma kan goed worden gecombineerd met begeleiding of behandeling op een ander gebied.

Kosten S.M.A.R.T.:

 • licentiekosten €60

 • startsessie: €70 per uur

 • begeleiding: €35 per half uur

 • evaluatieverslag: €50

Kijk voor meer informatie op: https://raiseyouriq.nl/