Shanies Hanoeman

Mijn naam is Shanies Hanoeman. Ik loop op dit moment stage bij Kind in Context, zodat ik mijn master Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs aan de Universiteit Leiden medio 2023 kan afronden en als orthopedagoog te werk kan gaan. Ik heb voorafgaand aan mijn master de Academische Pabo afgerond en ben momenteel werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. 

Voor mij is het belangrijk dat voor elk kind de begeleiding wordt aangepast aan de individuele behoeften. Hierbij wil ik kijken naar zowel de sterke kanten als datgene waar het kind tegenaan loopt en moeite mee heeft. Elk kind is namelijk uniek. Bij Kind in Context wil ik daarom mijn kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek en behandeling uitbreiden. Op die manier wil ik samen met kind, ouders en school een passende oplossing bedenken, zodat de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk verloopt.