Shanies Hanoeman

Mijn naam is Shanies Hanoeman. Ik heb de masteropleiding Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs aan de Universiteit Leiden afgerond. Ik heb voorafgaand aan mijn master de Academische Pabo afgerond en ben momenteel werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs en orthopedagoog bij Kind in Context. 

Voor mij is het belangrijk dat voor elk kind de begeleiding wordt aangepast aan de individuele behoeften. Hierbij wil ik kijken naar zowel de sterke kanten als datgene waar het kind tegenaan loopt en moeite mee heeft. Elk kind is namelijk uniek. Met behulp van mijn kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek en behandeling wil ik zo goed mogelijk bij de behoeften van het kind aansluiten. Op die manier wil ik samen met het kind, ouders en school een passende oplossing bedenken, zodat de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk verloopt. In de begeleidingen richt ik mij op leerproblemen, executieve functies en sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren. Door middel van cursussen en trainingen wil ik de komende jaren aan mijn professionele ontwikkeling blijven werken, zodat mijn kennis en vaardigheden aansluiten bij de huidige ontwikkelingen.