Pien Menninga

Mijn naam is Pien en ik loop momenteel met veel plezier stage bij Kind in Context. Ik volg de hbo-opleiding Pedagogiek aan hogeschool Inholland en verwacht medio 2024 af te studeren. Bij Kind in Context houd ik mij bezig met remedial teaching, zowel individueel als in groepsverband. Tijdens de begeleiding van de kinderen ben ik niet alleen bezig met het lesgeven, maar vind ik het ook belangrijk om te zorgen dat de kinderen het leren zelf leuk vinden.

 

Ik heb voor pedagogiek gekozen omdat ik wil bijdragen aan een optimale ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren. In de omgang met kinderen vind ik het belangrijk om het kind serieus te nemen, een luisterend oor te bieden, het zelfvertrouwen in eigen handelen te stimuleren en oplossingsgericht te werken. Dankzij mijn vorige stage heb ik al de nodige ervaring opgedaan. Binnen Kind in Context zou ik mij graag verder ontwikkelen rondom de behandeling en begeleiding van kinderen met verschillende vormen van ontwikkelingsproblematiek. Ik heb hierbij vooral interesse in onderwerpen als zelfbeeld, emotieregulatie en (faal)angst.


LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/pienmenninga