Bente van Duijn

Mijn naam is Bente van Duijn en ik ben orthopedagoog bij Kind in Context. Voor een kind met klachten die de normale ontwikkeling in de weg staan, is het niet altijd gemakkelijk om een weg te vinden in de huidige maatschappij. Bij Kind in Context benadrukken we het belang van een brede benadering, waarbij uiteraard aandacht is voor het kind zelf, maar ook voor de context waarin het kind opgroeit. Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor het persoonlijke verhaal van het gezin.

Gedurende mijn studietijd, waarin ik zowel de master Health Care Management als de master Orthopedagogiek heb afgerond, heb ik praktijkervaring opgedaan o.a. als persoonlijk begeleider van kinderen met uiteenlopende problematieken, zoals autisme en ADHD. Ik probeer altijd om naast het kind te gaan staan; het kind te begrijpen, en van daaruit het kind te ondersteunen en bij te dragen aan zijn of haar ontwikkeling. Ieder kind is anders en behoeft een andere aanpak. Door een positieve en open houding aan te nemen, hoop ik dat kinderen zich snel vertrouwd en op hun gemak voelen bij mij. Ik vind het leuk om mij te verplaatsen in de belevingswereld van kinderen en van daaruit in gesprek te gaan over alles wat ze bezighoudt; waar ze tegenaan lopen, maar ook zeker waar ze trots op zijn en wat er juist goed gaat. Ik neem graag een informele, maar professionele houding aan en ga graag het gesprek aan zonder oordelend karakter. Door deze betrokkenheid doe ik er alles aan om kind en ouders zo optimaal mogelijk te ondersteunen en bij te dragen aan het welzijn van het hele gezin.

LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/bente-van-duijn-87825b175/